Tarieven

Alle tarieven zijn inclusief BTW.

Erfenishandleiding: € 550. Het eerste uur van het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos.

Erfenisplanning: € 95 per uur.

Nalatenschapsafwikkeling: Het eerste uur van het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos.

-   In totaal € 250 voor het plan van aanpak.

-   € 60 per uur voor administratieve werkzaamheden.

-   € 95 per uur voor (fiscaal)juridische werkzaamheden, zoals het opstellen van de aangifte erfbelasting en de slotaangifte inkomstenbelasting.

Hulp bij conflicten: € 95 per uur. Het eerste uur van het kennismakingsgesprek is vrijblijvend en kosteloos.

Online informatieservice: € 95 per uur.

Wanneer een vraag voor ons relatief makkelijk te beantwoorden is, worden geen kosten in rekening gebracht. Erfenis Support ziet de beantwoording van deze vragen als een service aan haar cliënten. Wanneer een vraag, ook na veelvuldig zoekwerk, niet kan worden beantwoord, worden evenmin kosten in rekening gebracht. In dat geval brengt Erfenis Support u graag in contact met een grotere (belastingadvies)organisatie.
Erfenis Support informeert u vóóraf over het door haar in rekening te brengen bedrag.

Offerte: Wanneer de omvang van de werkzaamheden vooraf goed kan worden ingeschat, kan Erfenis Support een offerte uitbrengen voor het totaal van de door haar te verrichten werkzaamheden.