Erfenisplanning

Samen met Erfenis Support kunt u bekijken of het verstandig is (fiscaal)juridische maatregelen te treffen met betrekking tot uw toekomstige erfenis.

Wie erft van u?
Het wettelijke erfrecht pakt soms anders uit dan bedoeld. Een voorbeeld:
Maurits en Lydia zijn gescheiden. Uit hun huwelijk zijn twee kinderen geboren, Simon en Marije. De kinderen zijn nog minderjarig. Wanneer Maurits onverwacht overlijdt, zijn Simon en Marije de erfgenamen. Zolang zij nog minderjarig zijn, heeft de ex-vrouw van Maurits het wettelijk vruchtgenot –en dus het feitelijke beheer- over zijn vermogen. Wanneer één van de kinderen vervolgens overlijdt -en zelf nog geen partner en/of afstammelingen heeft- erft Lydia een deel van de oorspronkelijke erfenis van Maurits, terwijl het andere deel toekomt aan het nog levende kind. Heffing van erfbelasting vindt bij dit tweede overlijden plaats in de hoge tariefschijf. Zowel in juridisch als fiscaal opzicht, maar waarschijnlijk ook emotioneel gezien, een onwenselijke situatie, die voorkomen had kunnen worden. 

Om te bepalen wie van u erft is het nodig een volledig inzicht te hebben in uw persoonlijke situatie. Erfenis Support bepaalt graag samen met u wie uw erfgenamen zijn en biedt oplossingen voor de situatie dat de wettelijke regeling ongewenste gevolgen heeft.

De aanslag erfbelasting
Ook de aanslag erfbelasting kan uw nabestaanden voor onaangename situaties plaatsen. Een voorbeeld:
U heeft uw vermogen voor een heel groot deel belegd in onroerende zaken. Wanneer de markt stagneert, is het moeilijk om deze te verkopen. Toch zullen uw nabestaanden de aanslag erfbelasting moeten betalen. In deze situatie verleent de belastingdienst in beginsel geen uitstel van betaling. Desnoods gaat zij over tot een gedwongen verkoop, misschien tegen een veel te lage prijs. Ook dit had door “erfenisplanning” mogelijk kunnen worden vermeden*.

Deze, en nog meer onverwachte, onbedoelde gevolgen van het erfrecht en de Successiewet brengt Erfenis Support voor u in beeld. Tevens biedt zij hiervoor oplossingen.

Wanneer alles naar uw wens is geregeld, is het belangrijk dit met de toekomstige erfgenamen/
nabestaanden te communiceren. Ook hierbij kan Erfenis Support u van dienst zijn.