Hulp bij conflicten

Mocht u in een conflict rondom een erfenis zijn verwikkeld, dan biedt Erfenis Support u graag hulp. Dit doet zij door allereerst een duidelijk, feitelijk beeld te scheppen van de conflictpunten. Vervolgens zal Erfenis Support de rechtspositie van de twistende partijen duidelijk weergeven. De ervaring leert dat inzicht in de feiten en in de rechtspositie van de verschillende partijen vaak al tot een oplossing leidt.
Mocht het geschil blijven bestaan omdat er bijvoorbeeld dieperliggende redenen aan ten grondslag liggen, dan verwijst Erfenis Support u graag door naar een gespecialiseerde nalatenschapsmediator.

hulp bij conflicten erfenissen, conflictbemiddeling erfenis