Afwikkeling nalatenschap

Bij de afwikkeling van een nalatenschap komt vaak meer kijken dan in eerste instantie wordt gedacht. Zeker als er vooraf weinig is geregeld. Belangrijke vragen die vrijwel meteen aan bod (moeten) komen zijn of er een testament is en of de nalatenschap positief of negatief is.
De (feitelijke) afwikkeling van de nalatenschap begint vaak pas na de organisatie van de uitvaart. Pensioenen/uitkeringen dienen te worden opgezegd (dan wel juist te worden aangevraagd), beslissingen over het huis en de huisraad dienen te worden genomen. Verschillende vragen komen op. Zijn er regelingen getroffen voor de (minderjarige) kinderen? Welke instanties/hulpverleners moeten worden geïnformeerd? Moeten er automatische overboekeningen worden stopgezet? Waar gaan de huisdieren naar toe?
Duidelijk is dat een hectische, stressvolle en emotionele periode is aangebroken. Erfenis Support biedt de nabestaanden hierbij graag de helpende hand.

Dienstverlening Erfenis Support

Wanneer de nabestaanden na een eerste vrijblijvend, oriënterend en kosteloos gesprek van een uur besluiten om Erfenis Support in te schakelen, zal Erfenis Support een plan van aanpak opstellen. Daarna wordt, in overleg met de nabestaanden, besproken wie welke werkzaamheden zal uitvoeren. Hiervoor zal een regeling worden opgesteld. Natuurlijk is ook Erfenis Support bereid een (groot) deel van de werkzaamheden uit te voeren.