Welkom op de site van Erfenis Support

Logisch dat de meeste mensen zeker willen weten dat hun erfenis goed geregeld is. Dat geld en goed op de juiste plaats terechtkomt en dat uw wensen voor iedereen helder zijn. Helaas is de realiteit dat momenteel bijna één op de drie erfenissen uitmondt in een (langdurig) conflict. Ook doen zich vaak andere, onvermoede, problemen voor. Heel triest in een toch al moeilijke periode. Gelukkig kunt u er zelf veel aan doen dit te voorkomen. Erfenis Support is u hierbij graag van dienst.

Aandacht verdient hierbij dat Erfenis Support zich niet alleen richt op mensen die zich in hun laatste levensfase bevinden. Ook voor bijvoorbeeld alleenstaanden, (ongehuwd/ongeregistreerd) samenwonenden en samengestelde gezinnen is het goed zich tijdig over de gevolgen van het erfrecht en de erfbelasting te informeren.

De dienstverlening van Erfenis Support richt zich op verschillende aspecten van erfenissen. Onder het tabblad “Erfenishandleiding” vindt u informatie over onze overzichtelijke handleiding. Hiermee kunt u alles wat met uw erfenis te maken heeft in kaart brengen. U voorkomt met deze  handleiding onnodig zoekwerk en discussies bij uw nabestaanden. Onder het tabblad “Erfenisplanning” leest u hoe u zich kunt informeren over mogelijke (fiscaal) juridische problemen bij uw erfenis. U kunt hiertegen vaak nog zelf, bij leven, maatregelen nemen.
Onder het tabblad “Afwikkeling nalatenschap” staat informatie voor de nabestaanden. Ook als vooraf weinig is geregeld, kan Erfenis Support u toch helpen. Mocht u in een conflict zijn verwikkeld, dan kunt u onder het tabblad “Hulp bij conflicten” lezen hoe Erfenis Support u in die situatie van dienst kan zijn. Onder het tabblad “Online Informatieservice” tenslotte heeft u de mogelijkheid online vragen te stellen over de schenk- en erfbelasting en het erfrecht.